search

Integritetspolicy

Scheidt & Bachmann tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer noga bestämmelserna i de tyska lagarna om integritetsskydd (BDSG och TMG). De insamlade uppgifterna säljs under inga omständigheter vidare. Följande policy ger en överblick över hur Scheidt & Bachmann garanterar detta integritetsskydd och vilken typ av uppgifter som samlas in och i vilket syfte detta sker.

Hantering av uppgifter på denna webbplats

Information som din webbläsare förmedlar till Scheidt & Bachmann samlas automatiskt in och sparas av Scheidt & Bachmann i interna serverloggfiler. Det rör sig om följande information:

  • typ och version av webbläsare
  • operativsystem som används och upplösning
  • refererande URL (sida som besökts dessförinnan)
  • den aktuella datorns värdnamn (IP-adress) och ort
  • tid och frekvens för serverförfrågan

Scheidt & Bachmann kan inte hänföra dessa uppgifter till en bestämd person. Dessa uppgifter kopplas inte samman med andra uppgiftskällor.

Lämna personuppgifter

Det är principiellt frivilligt att lämna personuppgifter på vår webbplats. Du bestämmer själv om och i vilken utsträckning du vill lämna oss uppgifter om dig själv. Sådana uppgifter behövs för att använda enskilda tjänster eller i samband med kontakt inom ramen för förfrågningar eller synpunkter. Uppgifter som är nödvändiga för att utnyttja den konkret efterfrågade tjänsten är markerade med en stjärna (*) som visar att de är obligatoriska.

etracker & Google Analytics

På de webbplatser med first level domain ”.de” eller ”.com”som bedrivs av Scheidt & Bachmann samlas uppgifter in och sparas med teknik från etracker GmbH (”etracker”) i marknadsförings- och optimeringssyfte. Med stöd av dessa uppgifter kan en användarprofil skapas under en pseudonym. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som mellanlagras lokalt i besökarens webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren.

De uppgifter som samlas in med etracker-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren av denna webbplats och kommer inte att kopplas samman med personrelaterade uppgifter om pseudonymen utan att den berörda personen har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

Du kan när som helst och med framtida verkan invända mot att uppgifter samlas in och sparas med hjälp av etracker-teknik i syfte att skapa en webbanalys genom att gå till www.etracker.de/privacy.

På alla webbplatser som bedrivs av Scheidt & Bachmann använder vi dessutom Google Analytics, en reklamanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som skapas av cookien och som anger hur du använder denna webbplats överförs i regel till en Google-server i USA och sparas där. Aktiveras IP-anonymiseringen på denna webbplats avkortas din IP-adress emellertid först av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller i andra avtalsstater anslutna till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en Google-server i USA och avkortas där. Google kommer på uppdrag av tillhandahållaren av denna webbplats att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att erbjuda tillhandahållaren av webbplatsen ytterligare tjänster som rör användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som förmedlas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra den inställningen i din webbläsare. Vi vill emellertid påpeka att du i så fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att de uppgifter som skapas av cookien och som berör din användning av webbplatsen (inkl din IP-adress) samlas in och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin som finns på följande länk: [tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie lagras som förhindrar att dina uppgifter samlas in när du besöker denna webbplats: Avaktivera Google Analytics

Cookies

Internetplatserna använder på flera ställen så kallade cookies. De har till uppgift att göra utbudet från Scheidt & Bachmann mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som skapas på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies som används av Scheidt & Bachmann är så kallade ”session cookies”. De raderas automatiskt när ditt besök är avslutat. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus.

Nyhetsbrev

Om du vill abonnera nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver Scheidt & Bachmann en giltig e-postadress av dig. Vi använder med ditt uttryckliga samtycke de uppgifter som du har lämnat för att skicka dig vårt nyhetsbrev. Uppgiften om din e-postadress är nödvändig, all annan information är frivillig. Nyhetsbrevet innehåller aktuella informationsinlägg.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av adressen för att skicka nyhetsbrevet utan att det uppstår andra kostnader för dig än överföringskostnaderna enligt grundpriset.

Rätten till information

Du har när som helst rätt att få upplysning om de uppgifter som finns sparade om din person, deras ursprung och mottagare samt syftet med lagringen. Upplysning om sparade uppgifter lämnas av integritetsansvarig på Scheidt & Bachmann (datenschutzbeauftragter(@)scheidt-bachmann.de). Du har dessutom rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Kontakta även i detta fall integritetsansvarig på Scheidt & Bachmann.

Mer information

För oss på Scheidt & Bachmann är ditt förtroende av största betydelse. Scheidt & Bachmann redogör därför när som helst för hur dina personrelaterade uppgifter hanteras. Om du har frågor som denna integritetspolicy inte har kunnat ge svar på eller om du önskar mer ingående information på någon punkt är du välkommen att när som helst kontakta integritetsansvarig på Scheidt & Bachmann (datenschutzbeauftragter(@)scheidt-bachmann.de).

 

 


Tillbaka
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta browsa denna sida, samtycker du till vårt användande av cookies. Ta reda på mer: Integritetspolicy 
OK